အခက်အခဲပြဿနာများ အထူးစီမံ ဖြေရှင်းခြင်း (PM+)

2020 13 Oct 2023

Download this article in PDF format

PM+ ဆိုတာဘာလဲ?

အခက်အခဲပြဿနာများ အထူးစီမံဖြေရှင်းခြင်း (PM+) ဆိုသည်မှာ ကောင်းမွန်ခိုင်းမာသော နည်းဗျူဟာများကို အသုံးပြုထားသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုကုထုံးတို့ ဖြစ်သည်။ အခက်အခဲပြဿနာများ အထူးစီမံ ဖြေရှင်းခြင်း(ဏဦ+) ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပံ့ပိုးမှုခံယူသူများကိုယ်တိုင် ၎င်းတို့၏ သောကရိဒေဝများနှင့် ဖြစ်နိုင်မည်ဆိုပါက ၎င်းတို့၏ ပြဿနာများအား သက်သာလျော့ပါး အဆင်ပြေမှုရစေဖို့ ကိုယ်တိုင် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဤကုထုံးတွင် တစ်ကြိမ်လျှင် မိနစ် ၉၀ (တစ်နာရီခွဲ) ကြာသော တွေ့ဆုံမှုဆက်ရှင်ငယ် ငါးဆက်ရှင် ပါဝင်ပြီး ယင်းဆက်ရှင်များကို တပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံသည်။